Όταν βρεθείς με το μέρος της πλειοψηφίας, ήρθε καιρός να αλλάξεις.Mark Twain